Presostato square d mod fyg32 220v 5.6 – 10.5 bar

Presostato square d fyg 22 220v presion 2.8 – 7 bar

Presostato square d mof fsg2, 220v, 1.4 – 4.6bar